Koplejewska, Marta. „Lalka-potwór Jako Zabawka I Postać Sceniczna – Rola W Oswajaniu inności. Uwagi Na Marginesie Interdyscyplinarnych projektów Heleny Korošec”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Paedagogica 13 (wrzesień 28, 2021): 148–157. Udostępniono listopad 29, 2023. https://studiapaedagogica.up.krakow.pl/article/view/8583.