Anita Famuła-Jurczak, Aneta. „(Nie) Obecni Rodzice W Terapii Logopedycznej Dziecka W Wieku Przedszkolnym”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Paedagogica 13 (wrzesień 28, 2021): 138–147. Udostępniono listopad 29, 2023. https://studiapaedagogica.up.krakow.pl/article/view/8578.