Osękowska, Edyta. „Wychowywać, Ale Jak? Dylematy I Kontrowersje wokół Strategii Wychowawczych”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Paedagogica 13 (wrzesień 28, 2021): 111–119. Udostępniono listopad 29, 2023. https://studiapaedagogica.up.krakow.pl/article/view/8575.