Kobiałka, Andrzej. „Nauczyciel W Systemie Implementacji działań Profilaktycznych W Szkole. Badania własne”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Paedagogica 13 (wrzesień 28, 2021): 92–110. Udostępniono listopad 29, 2023. https://studiapaedagogica.up.krakow.pl/article/view/8574.