Fudala, Rafał. „Współpraca Czy Konflikt? O Relacji między Instytucją Przedszkola a Rodzicam”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Paedagogica 13 (wrzesień 28, 2021): 120–137. Udostępniono listopad 29, 2023. https://studiapaedagogica.up.krakow.pl/article/view/8573.