Hudaszek, Urszula, i Marta Czyż-Przęczek. „Nowe Wyzwanie Edukacyjne Dla Nauczycieli, uczniów, rodziców”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Paedagogica 13 (wrzesień 28, 2021): 74–91. Udostępniono listopad 29, 2023. https://studiapaedagogica.up.krakow.pl/article/view/8570.