Glac, Izabela. „Jak Wspierać #Cichych Bohaterów? Formy Pomocy Rodzinom Dzieci objętych Opieką Hospicyjną”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Paedagogica 13 (wrzesień 28, 2021): 78–73. Udostępniono grudzień 5, 2023. https://studiapaedagogica.up.krakow.pl/article/view/8569.