Cygan, Barbara. „ADHD a Zaburzenia Zachowania I osobowość antyspołeczna”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Paedagogica 13 (wrzesień 28, 2021): 47–57. Udostępniono grudzień 5, 2023. https://studiapaedagogica.up.krakow.pl/article/view/8567.