Gumulak, Monika. „Dziecko Z Zaburzeniami Integracji Sensorycznej W Przedszkolu”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Paedagogica 13 (wrzesień 28, 2021): 26–36. Udostępniono listopad 29, 2023. https://studiapaedagogica.up.krakow.pl/article/view/8563.