Tomaszek, Żaneta. „Dziecko Z niepełnosprawnością Intelektualną W Stopniu Lekkim W Przedszkolu ogólnodostępnym – Studium Przypadku”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Paedagogica 13 (wrzesień 28, 2021): 17–25. Udostępniono listopad 29, 2023. https://studiapaedagogica.up.krakow.pl/article/view/8561.