Lichtańska, Katarzyna. „Funkcjonowanie I Edukacja wysokofunkcjonującego Dziecka Z Zaburzeniami Ze Spektrum Autyzmu W Przedszkolu – Studium Przypadku”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Paedagogica 13 (wrzesień 28, 2021): 5–16. Udostępniono listopad 29, 2023. https://studiapaedagogica.up.krakow.pl/article/view/8559.