Kobiałka, A. „Nauczyciel W Systemie Implementacji działań Profilaktycznych W Szkole. Badania własne”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Paedagogica, t. 13, wrzesień 2021, s. 92-110, https://studiapaedagogica.up.krakow.pl/article/view/8574.