Hudaszek, U. ., i M. Czyż-Przęczek. „Nowe Wyzwanie Edukacyjne Dla Nauczycieli, uczniów, rodziców”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Paedagogica, t. 13, wrzesień 2021, s. 74-91, https://studiapaedagogica.up.krakow.pl/article/view/8570.