Glac, I. „Jak Wspierać #Cichych Bohaterów? Formy Pomocy Rodzinom Dzieci objętych Opieką Hospicyjną”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Paedagogica, t. 13, wrzesień 2021, s. 78-73, https://studiapaedagogica.up.krakow.pl/article/view/8569.