Cygan, B. „ADHD a Zaburzenia Zachowania I osobowość antyspołeczna”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Paedagogica, t. 13, wrzesień 2021, s. 47-57, https://studiapaedagogica.up.krakow.pl/article/view/8567.