Gumulak, M. „Dziecko Z Zaburzeniami Integracji Sensorycznej W Przedszkolu”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Paedagogica, t. 13, wrzesień 2021, s. 26-36, https://studiapaedagogica.up.krakow.pl/article/view/8563.