Lichtańska, K. „Funkcjonowanie I Edukacja wysokofunkcjonującego Dziecka Z Zaburzeniami Ze Spektrum Autyzmu W Przedszkolu – Studium Przypadku”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Paedagogica, t. 13, wrzesień 2021, s. 5-16, https://studiapaedagogica.up.krakow.pl/article/view/8559.