[1]
I. Glac, „Jak wspierać #Cichych Bohaterów? Formy pomocy rodzinom dzieci objętych opieką hospicyjną”, studiapedagogica, t. 13, s. 78–73, wrz. 2021.