[1]
B. Cygan, „ADHD a zaburzenia zachowania i osobowość antyspołeczna”, studiapedagogica, t. 13, s. 47–57, wrz. 2021.