[1]
K. Lichtańska, „Funkcjonowanie i edukacja wysokofunkcjonującego dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w przedszkolu – studium przypadku”, studiapedagogica, t. 13, s. 5–16, wrz. 2021.