Anita Famuła-Jurczak, A. (2021) „(Nie) obecni rodzice w terapii logopedycznej dziecka w wieku przedszkolnym”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Paedagogica, 13, s. 138–147. Dostępne na: https://studiapaedagogica.up.krakow.pl/article/view/8578 (Udostępniono: 29 listopad 2023).