Osękowska, E. (2021) „Wychowywać, ale jak? Dylematy i kontrowersje wokół strategii wychowawczych”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Paedagogica, 13, s. 111–119. Dostępne na: https://studiapaedagogica.up.krakow.pl/article/view/8575 (Udostępniono: 29 listopad 2023).