Fudala, R. (2021) „Współpraca czy konflikt? O relacji między instytucją przedszkola a rodzicam”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Paedagogica, 13, s. 120–137. Dostępne na: https://studiapaedagogica.up.krakow.pl/article/view/8573 (Udostępniono: 29 listopad 2023).