Hudaszek, U. . i Czyż-Przęczek, M. (2021) „Nowe wyzwanie edukacyjne dla nauczycieli, uczniów, rodziców”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Paedagogica, 13, s. 74–91. Dostępne na: https://studiapaedagogica.up.krakow.pl/article/view/8570 (Udostępniono: 29 listopad 2023).