Sukta, B. (2021) „Rozwój zmysłów w życiu prenatalnym”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Paedagogica, 13, s. 37–46. Dostępne na: https://studiapaedagogica.up.krakow.pl/article/view/8564 (Udostępniono: 5 marzec 2024).