Gumulak, M. (2021) „Dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej w przedszkolu”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Paedagogica, 13, s. 26–36. Dostępne na: https://studiapaedagogica.up.krakow.pl/article/view/8563 (Udostępniono: 29 listopad 2023).