Tomaszek, Żaneta . (2021) „Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w przedszkolu ogólnodostępnym – studium przypadku”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Paedagogica, 13, s. 17–25. Dostępne na: https://studiapaedagogica.up.krakow.pl/article/view/8561 (Udostępniono: 29 listopad 2023).