Koplejewska, Marta. 2021. „Lalka-potwór Jako Zabawka I Postać Sceniczna – Rola W Oswajaniu inności. Uwagi Na Marginesie Interdyscyplinarnych projektów Heleny Korošec”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Paedagogica 13 (wrzesień):148-57. https://studiapaedagogica.up.krakow.pl/article/view/8583.