Anita Famuła-Jurczak, Aneta. 2021. „(Nie) Obecni Rodzice W Terapii Logopedycznej Dziecka W Wieku Przedszkolnym”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Paedagogica 13 (wrzesień):138-47. https://studiapaedagogica.up.krakow.pl/article/view/8578.