Osękowska, Edyta. 2021. „Wychowywać, Ale Jak? Dylematy I Kontrowersje wokół Strategii Wychowawczych”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Paedagogica 13 (wrzesień):111-19. https://studiapaedagogica.up.krakow.pl/article/view/8575.