Kobiałka, Andrzej. 2021. „Nauczyciel W Systemie Implementacji działań Profilaktycznych W Szkole. Badania własne”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Paedagogica 13 (wrzesień):92-110. https://studiapaedagogica.up.krakow.pl/article/view/8574.