Cygan, Barbara. 2021. „ADHD a Zaburzenia Zachowania I osobowość antyspołeczna”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Paedagogica 13 (wrzesień):47-57. https://studiapaedagogica.up.krakow.pl/article/view/8567.