Gumulak, Monika. 2021. „Dziecko Z Zaburzeniami Integracji Sensorycznej W Przedszkolu”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Paedagogica 13 (wrzesień):26-36. https://studiapaedagogica.up.krakow.pl/article/view/8563.