Tomaszek, Żaneta. 2021. „Dziecko Z niepełnosprawnością Intelektualną W Stopniu Lekkim W Przedszkolu ogólnodostępnym – Studium Przypadku”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Paedagogica 13 (wrzesień):17-25. https://studiapaedagogica.up.krakow.pl/article/view/8561.