Lichtańska, Katarzyna. 2021. „Funkcjonowanie I Edukacja wysokofunkcjonującego Dziecka Z Zaburzeniami Ze Spektrum Autyzmu W Przedszkolu – Studium Przypadku”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Paedagogica 13 (wrzesień):5-16. https://studiapaedagogica.up.krakow.pl/article/view/8559.