KOPLEJEWSKA, M. Lalka-potwór jako zabawka i postać sceniczna – rola w oswajaniu inności. Uwagi na marginesie interdyscyplinarnych projektów Heleny Korošec. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Paedagogica, [S. l.], v. 13, p. 148–157, 2021. Disponível em: https://studiapaedagogica.up.krakow.pl/article/view/8583. Acesso em: 29 lis. 2023.