OSĘKOWSKA, E. Wychowywać, ale jak? Dylematy i kontrowersje wokół strategii wychowawczych. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Paedagogica, [S. l.], v. 13, p. 111–119, 2021. Disponível em: https://studiapaedagogica.up.krakow.pl/article/view/8575. Acesso em: 29 lis. 2023.