GLAC, I. Jak wspierać #Cichych Bohaterów? Formy pomocy rodzinom dzieci objętych opieką hospicyjną. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Paedagogica, [S. l.], v. 13, p. 78–73, 2021. Disponível em: https://studiapaedagogica.up.krakow.pl/article/view/8569. Acesso em: 29 lis. 2023.