TOMASZEK, Żaneta . Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w przedszkolu ogólnodostępnym – studium przypadku. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Paedagogica, [S. l.], v. 13, p. 17–25, 2021. Disponível em: https://studiapaedagogica.up.krakow.pl/article/view/8561. Acesso em: 29 lis. 2023.