Gumulak, M. (2021). Dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej w przedszkolu. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Paedagogica, 13, 26–36. Pobrano z https://studiapaedagogica.up.krakow.pl/article/view/8563