Tomaszek, Żaneta . (2021). Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w przedszkolu ogólnodostępnym – studium przypadku. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Paedagogica, 13, 17–25. Pobrano z https://studiapaedagogica.up.krakow.pl/article/view/8561