Lichtańska, K. (2021). Funkcjonowanie i edukacja wysokofunkcjonującego dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w przedszkolu – studium przypadku. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Paedagogica, 13, 5–16. Pobrano z https://studiapaedagogica.up.krakow.pl/article/view/8559