(1)
Koplejewska, M. Lalka-potwór Jako Zabawka I Postać Sceniczna – Rola W Oswajaniu inności. Uwagi Na Marginesie Interdyscyplinarnych projektów Heleny Korošec. studiapedagogica 2021, 13, 148-157.