(1)
Kobiałka, A. Nauczyciel W Systemie Implementacji działań Profilaktycznych W Szkole. Badania własne. studiapedagogica 2021, 13, 92-110.