(1)
Glac, I. Jak Wspierać #Cichych Bohaterów? Formy Pomocy Rodzinom Dzieci objętych Opieką Hospicyjną. studiapedagogica 2021, 13, 78-73.