(1)
Lichtańska, K. Funkcjonowanie I Edukacja wysokofunkcjonującego Dziecka Z Zaburzeniami Ze Spektrum Autyzmu W Przedszkolu – Studium Przypadku. studiapedagogica 2021, 13, 5-16.