[1]
Koplejewska, M. 2021. Lalka-potwór jako zabawka i postać sceniczna – rola w oswajaniu inności. Uwagi na marginesie interdyscyplinarnych projektów Heleny Korošec. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Paedagogica. 13, (wrz. 2021), 148–157.