[1]
Lichtańska, K. 2021. Funkcjonowanie i edukacja wysokofunkcjonującego dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w przedszkolu – studium przypadku. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Paedagogica. 13, (wrz. 2021), 5–16.